Friday, September 17, 2010

ՇԱԱԱՏ իրական պատմություն

Վերիշեն գյուղի բնակչուհի Հայկուշ տատին պատմում է .

- Գյուղացի մըն քասիբ տղա քինում ա վէր հըրեվանին կրիշան փէդ կուղանա: Մըն քոթուկ ա յէր քիցում, վէր տանեն էրեն: Տու մի ասի էս տանը պառավը տանը մըղակումը նստած ննջիլիս ա ինում: Էս տղան վէր քոթուկը յէրա քիցում, ինգում ա թուշ էս պըռավին իրան, օսին վեսկեռը տեղան տուս ա ինգում:Քոթուկը թոլինիլավ տրաքում ա մըղակումը մըն քոցի կար տիրած նրան իրան, քոցուն ռեխը կոտրում ա:
Էս պառան էլ ետ ա տառնում, թա.
- Ըմ, ըըրածդ կտրվի էն դուրմընանի քոցին կոտրեց: 

2 comments: