Wednesday, September 29, 2010

Եկեղեցու դռները` որպես անվճար գովազդային տախտակ...

Օրեր առաջ Կամուրջ բլոգի ողջ "անձնակազմը" Թիֆլիսում էր

    Ծանր աշխատանքային օրվանից:Ճ հետո դուրս եկանք Թիֆլիսով հիանալու,մեզ միացավ աղջիկներից մեկի ընկերուհին,ով ապրում է Թիֆլիսում և ուղեկցեց դեռևս վերանորոգման մեջ գտնվող սուրբ Նաշխունեանց եկեղեցին:                                                                                             

                                                                                                                                                                                               
 
Լուսանկարը` Լիդա Մովսիսյանի
Լուսանկարը` Լիդա Մովսիսյանի
   Զարմանալին այն է, որ եկեղեցու դռներին խաչքարերի փոխարեն գովազդային պաստառներ էին:չ ընդ որում հայկական:
Լուսանկարը` Լիդա Մովսիսյանի
Լուսանկարը` Լիդա Մովսիսյանի
Գուց է սա դիզայնի նոր ոճ է????:ճ

3 comments:

  1. Անահիտ, եթե թղթերի վրա խաչեր էլ լինեին, ճարտարապետության այդ նոր ոճը կարելի էր կոչել խաչթուղթ:Ճ

    ReplyDelete
  2. Առաջինը Լիդան չի Լյովն ա, երկրորդն էլ ես գիտեի թե մեր համայնքի առօրյան Անահիտն է, օկ? տակ չտօ անւնդ կրկին փոխվեց:Ճ

    ReplyDelete